-
+

Kursbeskrivningar HT2017

Kursbeskrivningar för studerande på sjukskötarprogrammet som inledde sina studier hösten 2017.

 
KursnamnKurskodStudiepoäng

Grundstudier

Omvårdnad som profession och vetenskapVA17110115 sp
Grunder i medicinsk vetenskap 2VA1621031 1/2 sp
Grunder i medicinsk vetenskap 1VA17110215 sp
Grundläggande näringsläraVA161102-31 1/2 sp

Yrkesstudier

Valfria studier

Praktik

Grundläggande omvårdnadVA17230410 1/2 sp

Examensarbete


Bokmärk och dela