-
+

Kursbeskrivningar HT2016

Kursbeskrivningar för studerande på sjukskötarprogrammet som inledde sina studier hösten 2016.

 

KursnamnKurskodStudiepoäng

Grundstudier

Omvårdnadens grunderVA1411019 sp
Omvårdnad som profession och vetenskapVA16110115 sp
Grunder i medicinsk vetenskap 1VA16110215 sp
Anatomi och fysiologiVA161102-110 1/2 sp
Immunologi, mikrobiologi samt sjukhushygienVA161102-23 sp
Grundläggande näringsläraVA161102-31 1/2 sp
Grunder i medicinsk vetenskap 2VA1621031 1/2 sp
Grunder i medicinsk vetenskapVA14110312 sp

Yrkesstudier

Den äldre människan och långvariga sjukdomstillståndVA1622057 1/2 sp
Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1VA1632079 1/2 sp
Ledarskap och hälsovårdsadministrationVA1632095 sp
Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 1VA1412023 sp

Valfria studier

Praktik

Yrkesorientering inom professionell omvårdnadVA1413016 sp
Grundläggande omvårdnadVA1423047 1/2 sp
Grundläggande omvårdnadVA16230410 1/2 sp
Läkemedelsräkning och -hanteringVA162304-11 sp
Verksamhetsförlagd utbildningVA162304-27 1/2 sp
Teoretiskt arbete kopplat till VFUVA162304-32 sp
Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillståndVA16230610 1/2 sp
Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1VA16330815 1/2 sp

Examensarbete


Bokmärk och dela