-
+

Utbildningsledarskap

2016-04-04

Behörighetsgivande utbildning för rektorstjänst 25 sp.

Utbildningen riktar sig till lärare, skolföreståndare, rektorer och pedagogisk personal. Programmet pågår under ett år med ett kurstillfälle per månad.

Utbildningen motsvarar behörighetskraven för rektorstjänst (F986/1998) och finansieras av Ålands Landskapsregering. Se Information om utbildningen


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela