-
+

Flera stipendier till vårdforskning

2015-06-11

Under våren har doktorand Erika Boman blivit till delad tre olika stipendier för sin forskning om äldre åländska kvinnor.

 

Stipendierna kommer från fonden till minne av självstyrelsens 75-årsjubileum, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf:s fond för vårdforskning och utveckling, samt från Ålands landskapsregering (artikel om stipendiet på nyan.ax).

Bidragen innebär att det nu är möjligt att göra en femårsuppföljning av enkätstudien som utfördes 2010.

Info om projektet

Äldre kvinnor kan av olika anledningar betraktas som sårbara. Den åländska kvinnan har hög förväntad medellivslängd och med ökande ålder ökar risken för sjukdom och funktionsnedsättning. Även begränsade psykosociala och ekonomiska resurser bidrar till sårbarhet. Trots detta finns den en mängd studier som visar att äldre kvinnor, trots svårigheter, upplever god hälsa och livskvalitet. Det finns dock begränsat med hälsouppgifter för den äldre åländska befolkningen. Därmed finns ett behov att uppmärksamma hälsorelaterade behov, risker och resurser hos äldre kvinnor för att strategiskt kunna arbeta för hälsofrämjande, förebyggande av sjukdomar, tidig diagnos och stöd i vardagen. Projektets syftar till att studera hälsa och livskvalitet, samt relaterade faktorer, hos äldre kvinnor på Åland. Detta genom en tvärsnittsstudie. Studien bidrar också till att följa utvecklingen av hälsa och livskvalitet över tid, då motsvarande studie genomfördes år 2010.

 


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela