-
+

10 000€ till forskning om äldre kvinnor på Åland

2015-04-02

31 mars tilldelades Erika Boman ett stipendium på 10 000€ för forskning inom hälso- och sjukvård med specifik åländsk anknytning.

 

Som projektansvarig fick Erika Boman, tillsammans med dr i omvårdnad Regina Santamäki Fischer och ekon dr Edvard Johansson, ta emot ett stipendium på 10 000€ av Ålands landskapsregering för den kommande studien Hälsa och livskvalitet hos äldre kvinnor på Åland.

Beskrivning av projektet

Äldre kvinnor kan av olika anledningar betraktas som sårbara. Den åländska kvinnan har hög förväntad medellivslängd och med ökande ålder ökar risken för sjukdom och funktionsnedsättning. Även begränsade psykosociala och ekonomiska resurser bidrar till sårbarhet. Trots detta finns den en mängd studier som visar att äldre kvinnor, trots svårigheter, upplever god hälsa och livskvalitet. Det finns dock begränsat med hälsouppgifter för den äldre åländska befolkningen. Därmed finns ett behov att uppmärksamma hälsorelaterade behov, risker och resurser hos äldre kvinnor för att strategiskt kunna arbeta för hälsofrämjande, förebyggande av sjukdomar, tidig diagnos och stöd i vardagen. Projektets syftar till att studera hälsa och livskvalitet, samt relaterade faktorer, hos äldre kvinnor på Åland. Detta genom en tvärsnittsstudie. Studien bidrar också till att följa utvecklingen av hälsa och livskvalitet över tid, då motsvarande studie genomfördes år 2010.


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela