-
+

Viking Line ger Högskolan på Åland expertuppdrag

2013-12-20

Högskolan på Åland har av Viking Line Abp fått i uppdrag att göra en oberoende rapport om den bottenkänning som drabbade rederiet 15 december.


Rapporten kommer att skrivas av lektor i elektroteknik Key Ginman, lektor i maskinteknik Kenneth Andersson samt överlärare i nautiska ämnen Bengt Malmberg. Dessa personer har lång erfarenhet av och kunnande om sjöfart och sjöfartsutbildning.

Vicerektor för sjöfartsutbildningarna Ronny Eriksson: "Det är glädjande att Viking Line ger oss uppdraget att utreda bottenkänningen senaste helg. Detta innebär att den expertis vi har kommer sjöfartsnäringen till godo. Detta understryker också betydelsen av vår roll som sakkunnig instans i det åländska samhället."


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela