-
+

Projektet "Inre styrka och sårbarhet bland äldre kvinnor i Norden" har tilldelas forskningsanslag

2013-12-13

Styrelsen för Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurare stiftelse har beviljat Regina Santamäki Fischer forskningsanslag 150.000 Skr för studien: Inre styrka och sårbarhet bland äldre kvinnor i Norden - ett salutogent perspektiv.

Studien sker på Åland och handlar om åländska äldre kvinnor. Projektansvarig och huvudhandledare är Regina Santamäki Fischer Med. Dr i omvårdnad. Lektor Erika Boman är doktorand i projektet med ett huvudansvar för att sammanställa resultat för vetenskapliga tidskrifter och slutföra sitt avhandlingsarbete. Bihandledare är Anette Häggblom, Dr. i folkhälsovetenskap. Projektet sker i samarbete med forskare vid Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet.

Detta är den femte gången som projektet tilldelas medel från Frimurare stiftelsen. Sammanlagt har 700.000 SKR tilldelats. Forskningsmedlen har huvudsakligen bekostat lön för forskningstid för doktorand Erika Boman.


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela