-
+

Examensarbeten i fulltext

2013-01-17

Nu kan du läsa examensarbeten från 2012 direkt på webben.

 

En lista över fjolårets slutarbeten finns nu publicerad, där över hälften av arbetena är tillgängliga i fulltext direkt på webben. 

Du kan t ex läsa om:

Alkoholvanor hos krogpersonal i Mariehamn [pdf]
Ekonomisk brottslighet och arbetsrätt i restaurangbranschen
[pdf]
Företagsklimatet - i tre åländska kommuner
[pdf]
En attraktiv flaggstat - en studie om svenska rederiers förhållning till den svenska flaggan
[pdf]
Den mentala träningens betydelse vid rökavvänjning - en enkätstudie i samarbete mellan Högskolan på Åland och Föreningen Vårt Hjärta r.f.
[pdf]
En gynnsam utemiljö och dess betydelse för den äldre människans hälsa och välbefinnande
[pdf]

Hela listan finns på sidan Examensarbeten 2012 >>

Du kan även låna högskolans examensarbeten från biblioteket (lista över examensarbeten från Högskolan på Åland).


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela