-
+

Tankerkurs tidigareläggs för maskinteknikstudenter

2012-08-23

Kursen "orienteringskurs för tankfartyg" som tidigare har varit schemalagd på årskurs 3 för studenterna på programmet för maskinteknik kommer att flyttas till årskurs 2.

Denna kurs är obligatorisk om man vill jobba på tankers och tidigareläggandet kommer därför att förbättra studenternas möjligheter att få till exempel sommarjobb under ett tidigare skede av studierna.

 


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela