-
+

Högskolans sjöfartsprogram godkända i STCW-auditering

2012-03-13

Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) har i samarbete med Trafiksäkerhetsverket utvärderat Högskolan på Ålands sjöinriktade utbildningsprogram mot STCW-konventionens krav.


Auditeringsgruppen besökte högskolan den 12 mars för att bekanta sig med verksamheten och kvalitetsledningen samt intervjua representanter för högskolans ledning, lärare, studiehandledare och studerande. Vid slutpläderingen konstaterade auditeringsgruppen att högskolans sjöfartsprogram till fullo fyller de internationella kraven.

Sjöfartsinriktade utbildningar ska utvärderas av externa sakkunniga minst vart femte år för att garantera att utbildningarna fyller kraven i den av FN:s sjöfartsorganisation IMO godkända STCW-konventionen, som reglerar kompetenskraven för sjöpersonal.

För högskolans del omfattar kraven sjökaptensutbildningen och övermaskinmästarutbildningen. Vid nästa STCW-auditering 2017 ingår även elektroteknikutbildningen.


För ytterligare upplysningar kontakta rektor Edvard Johansson, tfn 018-537 700.


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela