-
+

Förprojektering av Marint upplevelsecenter

2011-10-21

Högskolan på Åland genomför en förprojektering för att utreda förutsättningarna för ett Marint upplevelsecenter på Åland. Undersökningen görs med EU medel i samarbete med Mariehamns stad.

Bakgrund

För att Åland på allvar ska kunna konkurrera om framtida besökare med närliggande expansiva områden bör nya aktiviteter som höjer Ålands profil som resmål utredas, i den nya turismstrategin ses det maritima som en av Ålands styrkor. Därför ämnar förprojekteringen utreda förutsättningarna för att samla alla de aktörer som jobbar med maritima upplevelser under samma "tak" eller övrig verksamhetsform.

Visionen

Åland med sin unika skärgård och långa tradition av en livsstil på naturen och havets villkor har en enorm potential att bygga upp upplevelser baserade på vårt arv. Idag finns ett flertal aktörer som jobbar med upplevelseturism med maritim anknytning, både ovan och under ytan. Dessa erbjuder en unik upplevelse och vi vill utreda möjligheterna att samla alla deras tjänster på en plats så fler besökare kan ta del av dem. En sådan plats kan vara ett besökscenter lokaliserat i anslutning till en plats med stort besökarflöde på Åland. I besökscentret samlas aktörer och övrig verksamhet med maritim anknytning och ger besökaren information om vårt maritima arv samt om alla aktiviteter som erbjuds. 

Genomförande och resultat

Undersökningen genomförs genom en kvantitativ samt en kvalitativ undersökning. Den kvantitativa undersökningen utförs av Högskolan på Åland i enkätform, i undersökningen inkluderas alla aktörer som jobbar med marin turism och närliggande branscher. Den kvalitativa undersökningen består av mer omfattande enkäter per post till utvalda aktörer samt övriga intressenter knutna till turismen (resebyråer, Visit Åland m.m.).

Vi vill genom undersökningen få svar på frågor som; intresse att medverka, lokalisering av ett eventuellt center, prioriterad verksamhetsform, gemensamt varumärke, m.m.

Förverkligande

Visar undersökningen att förutsättningarna finns och näringen är intresserad av att förverkliga ett marint upplevelsecenter kommer Högskolan på Åland att arbeta vidare med projektet i den form som anses vara lämplig enligt undersökningen.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Eriksson

Högskolan på Åland


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela