-
+

Anbudsförfrågan till "Det framtida kunskapsbehovet på Åland"

2011-08-18

Högskolan på Åland tar emot anbud för att genomföra en studie av det framtida kunskpsbehovet på Åland.

 

Studiens syfte

Syftet är att beskriva och analysera det framtida behovet av kompetens inom olika sektorer av åländskt näringsliv. Mer precist:

  • att förklara de långsiktiga trenderna i näringslivet och hur arbetsmarknaden generellt utvecklas på Åland
  • att utreda hur behovet av nya kompetenser gestaltar sig i övergången till en åländsk kunskapsekonomi,
  • att kartlägga hur internationella trender påverkar de olika sektorerna av åländskt näringsliv samt hur de påverkar den framtida efterfrågan av ny kunskap och utbildning
  • att utreda vilka områden åländskt näringsliv anser sig behöva utveckla
  • att diskutera hur nya tekniska hjälpmedel kan användas i utbildningen samt
  • hur framtidens pedagogik bör utformas Rent generellt skall studien syfta till att skapa kunskap om - och i förlängningen en beredskap för -den framtida efterfrågan på kompetens och arbetskraft såsom denna efterfrågan kommer till uttryck hos det åländska näringslivet.

För mera information om upplägg, finansiering och krav se Det framtida kunskapsbehovet på Åland [pdf]

Offert

Offert i pdf‐format skickas till edvard.johansson[at]ha.ax senast 5 september 2011.

Kontakt

För närmare upplysningar kontakta rektor Edvard Johansson, epost edvard.johansson[at]ha.ax eller tfn +358 (0)18 537700


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela