-
+

Sjökaptener i hamn har avslutats

2011-06-07

Det treåriga ESF-finansierade projektet Sjökaptener i hamn har avslutats i mars 2011. Projektets huvudsaklig mål var att skapa ett system som påskyndar och underlättar genomströmningen av studerande vid sjöfartsprogrammet.

 

Utvärderingen gav vid hand att projektet lyckats med sin målsättning, men att utmaningen framöver är att ta tillvara uppnådda resultat. Projektet gjordes i samarbete med Living Ab och utvärderingen gjordes av Faugert&co..

 

Utvärderingsrapporten [pdf]

Slutrapporten [pdf]

Projekthandboken [pdf]


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela