-
+

Högskolans nya krisberedskapsplan

2010-12-14

Den nya krisberedskapsplanen är klar och du hittar den i högskolans kvalitetsledningssystem, nr 1177 Krisplan.

 

Från inledningen:

"En krisberedskapsplan är en beredskapsplan för de åtgärder som ska vidtas om en krissituation inträffar och arbetsplatsen, eller delar av den, drabbas. Exempel på krissituationer kan vara akuta dödsfall eller olyckor med svåra personskador där personal och/eller studerande är involverade. Övriga krissituationer kan vara brand eller händelser på högskolan där våld eller hot om våld förekommit eller andra situationer av allvarlig karaktär."

Läs hela krisberedskapsplanen

 

Högskolans kvalitetsledningssystem


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela