-
+

Anbudsförfrågan för tillhandahållande av studerandelunch

2010-12-09

Högskolan önskar få in anbud på tillhandahållande av studerandelunch till högskolans studerande för läsåret 2011-2012.


Aktuella dokument

Anbudsförfrågan gällande tillhandahållande av studerandelunch [pdf]
Innehåller kriterier anbudet förväntas uppfylla, samt vart anbudet ska skickas. 

Rekommendation för skolbespisningen (2008) [pdf]
Utgiven av Statens näringsdelegation. Bilaga 2 (s 14-15) innehåller kriterierna som ställs på matens näringsmässiga kvalitet. 


Observera att anbudet ska vara högskolan tillhanda senast den 13 december kl 16.15

Frågor?

Ytterligare upplysningar lämnas av ekonomi- och personalchef Anna Janson, tfn 537 000* eller e-post anna.janson[at]ha.ax.


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela