-
+

Examensarbeten i fulltext

2010-11-04

Några studerande vid vårdprogrammet har valt att göra sina slutarbeten tillgänglig i fulltext på högskolans webbplats, vilket innebär att du kan läsa dem direkt på webben i pdf.

 

För tillfället finns följande examensarbeten i pdf:

Gromning - Sexuellt utnyttjande: Vad behöver sjukskötaren veta i mötet med unga internetoffer? [pdf] av Serina Mattsson & Casandra Tötterman

Transkulturell omvårdnad - Sjukskötarens erfarenheter av att vårda patienter av annan kultur [pdf] av Sebastian Backlund & Jamal Shafie

Patienters självbestämmande inom palliativ vård [pdf] av Fanni Strandholm & Ines Sundberg

Amningsrådgivning på Åland - en studie ur ett omvårdnadsperspektiv [pdf]  av Liz Boman & Ida-Mari Elfving

Näringsbrist hos den äldre patienten [pdf]  av Carita Gullans & Benita Rehman

 

Övriga examensarbeten som färdigställts under året kan du låna på Mariehamns stadsbibliotek.
Se lista över alla färdigställda examensarbeten vid vårdprogrammet 2010


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009



Bokmärk och dela