-
+

Är du sjukskötare men saknar YH-examen?

2010-10-28

Högskolan på Åland erbjuder ett kurspaket för dig som är sjukskötare men saknar yrkeshögskoleexamen (YH-examen).

 

Du får under handledning möjlighet att söka och ta del av de senaste vetenskapliga rönen och fördjupa dina kunskaper i en för dig viktig fråga med koppling till ditt arbete.   

Med YH-examen har du dessutom möjlighet att söka specialistutbildningar och utbildningar på magister-/masternivå. Studierna omfattar 60 sp men med arbetslivserfarenhet finns det goda möjligheter att få vissa kurser tillgodoräknade.

Tillsammans med ansvariga vid sjukskötarutbildningen, Högskolan på Åland, görs en individuell studieplan upp där bl.a. tillgodoräknanden och studietakt diskuteras.

Anmälan & frågor

Om du är intresserad av att erhålla YH-examen, kontakta någon av oss på programmet.

Den första obligatoriska delkursen ges i december 2010: Forskningsmetodik – Vetenskaplig metod inom omvårdnadsforskning 4,5 sp. Anmäl dig till kursen senast 15 november 2010 till Öppna högskolan. Information om anmälan.


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela