-
+

Anbudsförfrågan på utvärdering av projekt (förlängd anbudstid)

2010-11-22

Högskolan önskar få in anbud på utvärdering av projektet Sjökaptener i hamn senast den 29 november 2010.

 

Utvärderingen genomförs genom granskning av dokument, examensarbeten, intervjuer och enkäter. Resultatet presenteras i en rapport. Mer detaljerade uppgifter om uppdraget finns i anbudsförfrågan [pdf].

Anbudet, som bör innehålla tidsplan, beskrivning på upplägg av uppdrag och prisuppgifter, skickas till:

Högskolan på Åland
”Sjökaptener i hamn”
Vicerektor Henrik Karlsson
PB 1010
AX‐22111 Mariehamn, Åland

Frågor och önskemål om ev. tilläggsmaterial riktas till vicerektor Henrik Karlsson
tfn +358 18 537 000*
e‐post henrik.karlsson[at]ha.ax

Mera information

Anbudsförfrågan [pdf]
Projektplan
[pdf]
Projektets webbsida


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela