-
+

Sökande till högskolan speglar det åländska samhällets mångkulturalitet

2010-10-07

Årets sökande till högskolan har sitt medborgarskap i 24 olika länder.

 

Majoriteten av sökande till högskolan kommer från Åland, Sverige och Finland. I år var 139 sökande från Åland, 131 från Sverige, 91 från Finland samt fyra från övriga länder. 

Övriga sökande

En ökad mångkulturalitet i det åländska samhället speglas även i andelen sökande med härkomst utanför Åland, Sverige eller Finland.

Av årets sökande har dock nio europeiska rötter, t.ex. Bosnien och Herzegovina, Estland, Kroatien, Litauen, Rumänien och Spanien och ytterligare tolv sökande från länder utanför Europa, bl.a. från Indonesien, Iran, Marocko, USA, Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Vietnam. Siffrorna grundar sig på uppgifter på medborgarskap uppgivna av sökande till högskolan.

Vårdprogrammet hade flest sökande med utomnordisk härkomst, medan Hospitality Management, företagsekonomi och IT-programmet hade ett mindre antal sökande med härkomst i Europa eller utanför Europa.

Invånarna på Åland har sitt ursprung i 83 olika länder enligt ÅSUB. Den största ökande gruppen med ursprung utanför Norden är födda i Lettland. Övriga större grupper är personer födda i Rumänien, Estland, Iran och Thailand. Inflyttade kommer även från Tyskland, USA, Ryssland och Storbritannien.  

Studerande bidrar till ett mångkulturellt perspektiv

Studerande med en utomåländsk härkomst bidrar till att internationalisera studiemiljön på högskolan och bidrar med sina erfarenheter och sin bakgrund till ett mångkulturellt perspektiv i studierna. 


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela