-
+

Employment interview roleplay

2010-10-08

Tisdagen den 5 oktober tränade teknikstuderande i årskurs 1 på att genomföra arbetsintervjuer på engelska.

 

De studerande, som kom från utbildningsprogrammen för informationsteknik och maskinteknik, blev under förmiddagen intervjuade på engelska av representanter från IT- eller sjöfartssektorn. Under intervjuerna fick de studerande svara på frågor som vanligen ställs i samband med en arbetsintervju, bl.a. frågor kring sina studier, målsättningar, kunskap om arbetsgivaren, personlighet och intressen.

Väl förberedda

Inför övningstillfället hade de studerande skrivit en CV och arbetsansökan på engelska, samt sökt upp och valt ut engelskspråkiga jobbannonser de var intresserade av.

Lena Marcus som var en av intervjuarna berättar att intervjuerna gick bra och att de studerande var väl förberedda. Hon anser dessutom att det var ett bra erfarenhet för de studerande att få ta del av de andras svar, då de kunde få bra tips om hur de kan svara och vilka frågor de kan ställa till en arbetsgivare.

Intervjuarna

Anna D´Cruz (Crosskey)
Dan Mikkola (Godby Shipping)
Henrik Karlsson (Sjökapten, Vicerektor)
Jeanette Höstman (tidigare på PAF)
Lena Marcus (tidigare på Rederi Ab Eckerö)
Stig Donner (tidigare på Rederi Ab Eckerö)
Sune Wilhelms (PBS-Carus) 


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela