-
+

Undersökning om äldre åländska kvinnors livssituation

2010-06-10

Under vecka 23 skickas det ut ett frågeformulär till alla kvinnor på Åland födda 1945 eller tidigare. Undersökningen är en del i projektet ”Äldre kvinnor på Åland – starka och sårbara”, som fokuserar på det goda åldrandet.

Äldre kvinnor på Åland – starka och sårbara

På Åland liksom i resten av västvärlden lever vi i dag i ett samhälle där allt fler personer är äldre och mycket gamla. Det finns omfattande forskning om problem och ohälsa i samband med åldrande, däremot finns mindre kunskap om vad som gör att äldre personer kan må bra trots stigande ålder, speciellt bland kvinnor och i synnerhet bland åländska kvinnor.

Forskningsprojekt, som är ett samarbete mellan Högskolan på Åland och Umeå universitet, syftar till att belysa faktorer som på olika sätt har betydelse för det goda åldrandet och hur inre styrka och sårbarhet är kopplat till hälsa och välbefinnande.

Formulärets utformning & syfte

Frågeformuläret består av både bakgrundsfrågor, som t ex civilstånd, boendesituation, barn och ekonomisk status, och av frågor hur den äldre åländska kvinnan själv värderar sin situation, t ex om hur nöjd hon är med relationen till sina barn, om hon känner sig ensam och om hon tycker att pengarna räcker till.

Det centrala i undersökningen är att ta reda på hur individen värderar sin situation och då svaren ges i förutbestämda skalor som är internationellt vedertagna, är det möjligt att jämföra resultatet med andra grupper i Finland, Norden och internationellt.

Kontaktuppgifter

Har du några frågor angående projektet kan du kontakta Erika Johansson


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela