-
+

Studiebesök vid sjukskötarutbildningen vid Novia

2010-04-20

Lektor Erika Johansson genomförde i mars ett studiebesök vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa för att lära sig mera om kliniska examinationer eller objective structured clinical examination (OSCL).

 

Kliniska examinationer på Novia

Klinisk examination är en form av praktisk slutexamination, där alla moment som studerats och tränats under hela utbildningen kan komma att testas.

Examinationen genomfördes av studerande som går sjätte termin (av sju) och var uppdelad i tre olika stationer. Vid varje station fick studerande först en skriftlig anvisning som satte dem in i situationen och sedan fick de genomföra de praktiska momenten. Under examinationen fick studerande t ex iordningsställa läkemedel och administrera till docka, parvis hantera ett scenario på simulatordockan SimMan, samt genomföra ett samtal med en ”riktig patient”.

På alla stationer bedömdes förmågan att koppla teori till praktik, praktiska färdigheter samt förhållningssätt.

Något för Högskolan på Åland?

Erika hälsar att studiebesöket var mycket lärorik och inspirerande. Kliniska slutexaminationer har införts på många håll och hon tror att kliniska slutexaminationen även kommer införas här på högskolan småningom.


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela