-
+

Forskning kring äldrevård stärks ytterligare vid högskolan

2010-04-19

Högskolan på Åland kommer tillsammans med yrkeshögskolorna Åbo, Novia och Laurea att delta i VIRTU-projektet, som strävar till att vidareutveckla och producera virtuell service för äldre personer. Projektet inleds i maj 2010 och pågår i tre år.

 

Virtual Elderly Care Services on Baltic Islands

Central Baltic Interreg IV A-programmet har beviljat projektet Virtual Elderly Care Services on Baltic Islands (VIRTU-projektet) en finansiering på 2,2 miljoner euro för en treårig period. Projektet inleds i maj 2010.

Deltagare

Åbo yrkeshögskola leder projektet där yrkeshögskolorna Novia, Laurea och Högskolan på Åland är partner. Dessutom deltar kommunerna Sibbo, Nådendal, Kimitoön, Väståboland, Saltvik och Eckerö samt Saaremaa och Hiiumaa kommuner från Estland. Även Ålands Vårdinstitut och ÅHS deltar i projektet.

MåBra/Well-being TV

VIRTU projektet tar fasta på att vidareutveckla och producera virtuell service huvudsakligen genom MåBra/Well-being TV konceptet. Genom MåBra TV kan man höja äldre befolkningens fysiska och sociala tillstånd och välbefinnande, öka trygghet och minska ensamhet genom ökade möjligheter till social interaktion.

Högskolan på Ålands deltagande

Högskolan på Åland kommer att koordinera projektet på Åland och leda forskningsarbetet inom projektet, en beviljning på dryga 240 000 € ska möjliggöra satsningen. Dessutom deltar Högskolan på Åland i produktionsdelen av MåBra TV. 

Intresset vid sjukskötarutbildningen vid Högskolan på Åland finns främst i forsknings- och produktionsdelen i projektet. Programmet bedriver forskning i ämnet äldrevård sedan tidigare, projektet bidrar med en ytterligare aspekt till denna forskning. Projektets produktionsverksamhet integreras i utbildningens kurser om äldrevård. Projektet bidrar till nytt pedagogiskt tänkande och studerande involveras i projektet genom kurserna där de lär sig interaktion med mottagarna av MåBra TV-sändningarna.

Mera information

Vill du veta mer om projektet kan du kontakta Lena Nyman-Wikund, internationell koordinator eller Regina Santamäki Fischer, med dr. i omvårdnad.

 


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela