-
+

Spännande forskningsprojekt vid högskolan

2010-02-12

Flera olika projekt och intressant forskning bedrivs inom Högskolan på Åland.

 

Bland annat deltar högskolan i projekt om spelmissbruk, fortbildning för servicenäringen på Åland och ökade språkkunskaper för sjöfolk. Vid högskolan forskas det även kring exempelvis äldre åländska kvinnors livslängd och det goda åldrandet, olinjära dynamiska system och språkbruket bland yrkesgrupper på Åland.

Lastsäkring av timmerdäckslaster

Ett annat intressant forskningsprojekt som pågår inom högskolan är Philippe Chanfreaus forskning kring lastsäkring, närmare bestämt dimensionering av stöttor för timmerdäckslaster, ett helt nytt område som ingen forskat kring tidigare.

Philippes forskning ingår i förnyandet av IMO-koden för timmerdäckslaster (Revision of the Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes), som koordineras av svenska sjöfartsverket. Närmast förestående är mera modelltest och medverkandet i 2nd Safe Cargo Handling Seminar in Stockholm [pdf] on 23 February 2010 organiserat av ICHCA.

Om du är intresserad av att veta mer om Philippes forskning kan du läsa hans underhållande reseberättelse från IMO möte i London september 2009 [pdf] och den senaste forskningsrapporten (på engelska) [pdf].

Läs mer

Projekt vid högskola

Forskning vid högskolan


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela