-
+

Information om Nordplus och högskolans Nordplusnätverk

2010-01-13

Den 1 februari inbjuder Ålands landskapsregering till ett informationstillfälle om Nordplus olika program, där kommer även högskolans internationella koordinator Lena Nyman-Wiklund presentera högskolans erfarenheter av Nordplus och vilka Nordplusnätverk som högskolan för tillfället är aktiv inom.

Program

Nina Eskola från CIMO presenterar

 • Nordplus olika delprogram
  • Nordplus junior
  • Nordplus språk- och kultur
  • Nordplus horisontal
  • Nordplus vuxen
 • olika exempel på mobilitet, projekt och nätverk
 • hur man söker partners
 • förberedande besök
 • kort Comenius, EU:s skolundervisningsprogram

Lena Nyman-Wiklund, internationell koordinator vid Högskolan på Åland berättar om Högskolan på Ålands erfarenheter av Nordplusprogrammet högre utbildning.

Dessutom finns i slutet av programmet möjlighet att ta del av hur ansökningssystemet för Nordplus ser ut och fungerar. Nina Eskola svarar på frågor och ger praktiska råd.

När?

1 februari 2010, kl 13-15

Var?

Auditoriet i Ålands lagting (Självstyrelsegården, Strandgatan)

Anmäl dig!

Anmäl dig senast den 22 januari till Åsa Grönlund, tfn +358 (0)18 25 229 eller asa.gronlund[at]regeringen.ax

Mera info

Inbjudan [pdf]
Mobilitet, samarbetsprojekt och nätverk i Norden och Baltikum 2008-2011
[pdf]
Nordplusonline.org

Internationalisering vid Högskolan på Åland


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela