-
+

Forskningsstipendium från Konung Gustav V:s och Drottning Viktorias Frimurarstiftelse

2009-12-14

Överlärare Regina Santamäki-Fischer har beviljats 100 000 kr från Konung Gustav V:s och Drottning Viktorias Frimurarstiftelse för forskningsprojektet, Inre styrka och sårbarhet bland äldre kvinnor i Norden - ett salutogent perspektiv.

Ansökan gäller medel för att bekosta projektet, ett avhandlingsarbete för Erika Johansson, lektor vid Högskolan på Åland och doktorand vid Umeå universitet.

Projektets syfte

Projektet syftar till att studera hur inre styrka och sårbarhet är relaterade till hälsa och välbefinnande hos äldre kvinnor. Då kvinnorna på Åland har den förväntat längsta livslängden i Norden fokuserar det planerade projektet på äldre kvinnor på Åland.

Förväntat resultat

Förväntat är att studiens resultat, trots en lokal förankring till det åländska samhället, skall kunna bidra till kunskap om den äldre kvinnans inre styrka och hälsa även i ett bredare perspektiv.

Handledarna

Regina Santamäki-Fischer, med dr i omvårdnad, är huvudhandledare för projektet. Bihandledare är Berit Lundman, professor i omvårdad vid Umeå universitet samt Anette Häggblom, med dr i folkhälsovetenskap och överlärare Högskolan på Åland.

Forskningsanslaget kommer att överlämnas i Helsingfors i februari.


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela