-
+

Forskarutbildningskurs om det goda åldrandet

2009-11-23

Under vecka 47 deltog lektor Erika Johansson i den tvärprofessionella forskarutbildningskursen ”Det goda åldrandet”. Kursen finansieras av GERDA Botnia, ett tvärvetenskapligt EU-projekt med Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och Umeå universitet som projektpartners.

Under kursen behandlades bl a aktivitet och rehabilitering av äldre, ålderism, socialt kapital och hälsa, hot mot åldrandet och ett salutogent perspektiv på åldrande. En av de totalt 14 föreläsarna var Regina Santamäki-Fischer, överlärare vid Högskolan på Åland och gästlektor vid Umeå universitet.

Kursen omfattar 15 sp kommer att examineras nästa höst. Examinationsuppgiften beräknas vara grunden för en vetenskaplig artikel med syftet att belysa inre styrka som en del av det goda åldrandet hos äldre kvinnor. För att uppnå syftet planeras fokusgruppintervjuer med äldre (≥65 år) samhällsaktiva kvinnor på Åland.

Länkar

GERDA Botnia

Doktorandkursen 


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela