-
+

Ny publikation: Öppna högskoleundervisningen 40 år

2009-09-04

I samband med att Öppna högskolan fyller 40 år har en historik sammanställts.

I historiken kan du, förutom läsa om viktiga milstolpar, bekanta dig med ett flertal personer som påverkat eller påverkas av den öppna högskoleundervisningen på Åland och även få redan på hur den öppna högskoleundervisningen varit med och påverkat det åländska samhället.

Läs Den öppna högskoleundervisningen 40 år [pdf]

Britt Lundberg skriver i inledningen:
”I den här historiken berättar flera kända profiler hur deras yrkeskarriär utvecklats och ändrats tack vare att den öppna högskoleundervisningen gett dem den möjligheten och inspirationen. Här kan man även läsa om dem som inte ansett sig vara ”läshuvuden” eller akademiker men som efter att ha varit i kontakt med den öppna högskoleundervisningen kommit igång och fått ihop en hel examen! ”

”Under sin fyrtioåriga verksamhet har den öppna högskoleundervisningen samarbetat med många andra viktiga samhällsaktörer och utvidgat sin verksamhet. Den öppna högskolan har bl. a varit med och initierat ett nordiskt fredsmöte, arrangerat seminarier för kvinnor i skärgården, givit ut en debattidskrift samt under många år fördelat forskarstipendier.”


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela