-
+

Erasmusutbyte till Karlsruhe

2017-10-25

Företagsekonomistuderande Lisa Östbergs utbyte till Hochschule Karlsruhe var en lyckad erfarenhet. Lisa åkte till Karlsruhe i februari 2017 för att inleda med intensivstudier i tyska språket och stannade sedan en termin i Karlsruhe, en stad med 300 000 invånare varav 10% är studerande i något av de 7 universitet som finns där.


Erasmus-programmet som finansierats med EU-medel redan i 30 år har gjort det möjligt också för högskolans studerande att åka ut i Europa för såväl studier som praktik. Lisa Östberg som nu läser på företagsekonomiprogrammets tredje år valde att åka ut på sin fjärde termin. Terminen i Hochschule Karlsruhe började i mars och slutade i juli. Studierna skedde på engelska men kunskaper i tyska underlättar avsevärt.

Rapporten från vistelsen i Karlsruhe berättar om en inspirerande och spännande upplevelse blandad med förvirring och frustration. Men attityden till allt det nya och okända har från första början varit positiv och det är sannolikt nyckeln till en bra helhetsupplevelse.

Läs Lisa Östbergs berättelse "Karlsruhe, mitt i Europa" och kanske du får inspiration för studier utanför Åland. Information om Studier och praktik utanför Åland hittar du på www.ha.ax . Deadline för ansökan om studier utomlands är i februari.

 


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela