-
+

Interreg projektet OnBoard-Med har startat

2016-12-02

I början av november drog Högskolans nya projekt OnBoard-Med igång i samband med en Kick Off i Åbo med övriga partners från fastlandet, Estland och Litauen.


Högskolan på Ålands arbetsteam består av Anna Lundberg, Bengt Malmberg, Ronny Eriksson, Lena Nyman-Wiklund, Laura Nieminen och Britt Biskop. Redarnas sida representeras i styrgruppen av Sten Rosenqvist på Eckerölinjen.

Projektets första period domineras av marknadsundersökningar i respektive land för att kartlägga utbildningsnivån och utbud. Denna basinformation ger grunden för att "sy ihop" ett för framtiden hållbart utbildningsprogram som kan användas av både länder knutna till och utanför Östersjön.
En likartad utbildningsnivå för alla länder är tanken bakom projektet samt fortsatt utbildning i form för "refreshment" och e-learning.

Projektet kommer att hantera följande områden för akutmedicin och säkerhet till sjöss: Crowd & Crises, Fast Rescue Boat, Stability, Patient Transfer & evacuation, Medical equipment on board, Medical communication, Advanced emergeny care, Medical Training for mariners, Occupational and safety onboard.


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela