-
+

Sök stipendier för studier i Sverige

2016-08-17

Gunvor Plantings stiftelse för studier lediganslår stipendier för studier i Sverige.

 

Vem kan söka?

Stipendierna är avsedda för finländare och ålänningar som har fått sin utbildning i Finland eller på Åland och som bedriver heltidsstudier för examen vid ett universitet eller högskola i Sverige.

Stipendium kan sökas för studier såväl för forskarexamen som för grundexamen. För att komma i fråga för stipendium bör sökanden ha avklarat högskolestudier om minst 150 ECTS-poäng.

Stipendiet

Stiftelsen lediganslår ett antal 1) forskarstipendier á SEK 35 000 och 2) studerandestipendier á SEK 10 000.

Ansökan

En personligen undertecknad ansökan, som formuleras fritt, bör åtföljas av intyg över den ovan avsedda utbildningen (studentexamensbetyg eller motsvarande) och över hittills avklarade studier (studieprestationer) samt en studieplan för detta läsår. Till ansökan om forskarstipendium fogas även en forskningsplan.

Ansökan bör vara Högskolan på Åland tillhanda senast den 18.9.2016

Ansökan riktas till Gunvor Plantings stiftelse för studier och sänds till:

Högskolan på Åland
Kommunikationsenhet/Plantings stiftelse
Neptunigatan 17, PB 1010
AX-22111 Mariehamn, Finland

Frågor

Frågor kan riktas till kommunikationschef Paula Linderbäck, paula.linderback[at]ha.ax, tfn +358 (0)18 537788 eller till Mats Bergquist, Gunvor Plantings stiftelse, mats.bergquist[at]lnu.se.


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela