-
+

Interreg projektet On-Board Med startar i höst

2016-06-17

Central Baltic Interreg programmet har beviljat projektet On-Board Med treårig finansiering för att utveckla distanskurser för att höja kompetensen inom akut medicinsk behandling och räddningstjänster inom sjöfarten. Målet är att harmonisera och utveckla utbildningsmoduler och tillgängliggöra dem t.ex. som nätkurser.

 

On Board Med är ett projekt som leds från Turun ammattikorkeakoulu som verkar i Åbo och med deltagare även i Estland och Lettland. Högskolan på Åland är ansvarig för bl.a. Emergency Management utbildningsmodulen men deltar i alla delkurser som inplanerats. 

Det finns en stark gränsöverskridande utmaning för yrkesutbildning inom akuta medicinska kompetenser och räddningstjänster inom sjöfarten i cenrtala Östersjöområdet, dels på grund av behoven på arbetsmarknaden men också på grund av ökade risker och tillgången till ny teknik. On -Board Med fokuserar på rederiernas anställningsbehov och räddningstjänsterna på land.

Projektpartners

Turun ammattikorkeakoulu
Högskolan på Åland
Eesti Merekool
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Rigas Stradina Universitate
Latvijas Juras akademija

Projekttid

1.9.2016-31.8.2019

Projektbudget

Totalbudget ca. 1 milj. €
Högskolan på Åland 256 000 €

 

Kontaktperson Högskolan på Åland

Rektor Edvard Johansson

 


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009Bokmärk och dela